Ψυχολόγοι –  Ψυχοθεραπευτές

Κυριάκος Δαμουλιάνος

Κλινικός Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής

Στο anima-net αλλάζουμε ιστορίες που αφορούν στους σχεσιακούς εαυτούς μας και στους σημαντικούς άλλους.